В.Алексійчук, О.Гальчинський, Г.Шопа.
Обласні олімпіади з фізики. Задачі та розв'язки

У рік ювілею видатного українського фізика Олександра Смакули вийшли з друку перші два томи тритомника його „Наукових праць” . Перший том (Тернопіль: Видання фонду О. Смакули, 2000. – 400 с.) містить наукові статті з оптики і кристалофізики, що публікувалися німецькою та англійською мовами упродовж 50 років у різних наукових журналах Німеччини і США. Другий том – переклад українською мовою відомі монографії О. Смакули „Монокристали” (К.: Рада, 2000. – 429 с.) містить ґрунтовний опис розробок щодо вирощування і практичних застосувань синтетичних монокристалів. Третій том „Наукових праць” О. Смакули готується до друку. Крім того, буде видано книгу про життя і творчість професора О. Смакули. Наукові праці Олександра Смакули становлять великий інтерес для спеціалістів з оптичної та електронної техніки, для студентів і молодих науковців.