English version до видань
Ви маєте можливість оглянути абстракти Абстракти статей
та повні тексти статей усіх випусків Повний текст статті у форматі .Zip
Вісник 
Львівського
університету
Серія геологічна. Видається з 1962 р.
   
останнє оновлення 20.07.2015

Редакційна колегія:

д-р геол. наук, проф. М. М. Павлунь (головний редактор); д-р геол.-мін. наук, проф. А. О. Сіворонов (заступник головного редактора); канд. геол.-мін. наук, доц. П. М. Білоніжка (відповідальний секретар); д-р геол.-мін. наук, проф. О. Б. Бобров; проф. М. Бомбель (Польща); проф. І. Буйневич (США); д-р геол. наук, проф. В. М. Гулій; д-р геол.-мін. наук, проф. В. П. Кирилюк; д-р геол.-мін. наук, проф. Ю. З. Крупський; проф. П. Кшивец (Польща); д-р геол.-мін. наук, проф. Р. Й. Лещух; д-р геол.-мін. наук, проф. Ю. В. Ляхов; д-р фіз.-мат. наук, проф. В. Ю. Максимчук; д-р геол.-мін. наук, проф. О. І. Матковський; д-р геол.-мін. наук, проф. М. І. Павлюк; д-р геол.-мін. наук, проф. В. М. Ковалевич; д-р геол.-мін. наук, проф. М. С. Ковальчук; канд. геол.-мін. наук, доц. П. К. Волошин; канд. геол.-мін. наук, доц. В. Г. Пащенко; канд. геол.-мін. наук, доц. Л. З. Скакун; д-р геол.-мін. наук, проф. О. С. Ступка; д-р геол.-мін. наук, проф. В. І. Узіюк; д-р геол. наук В. О. Федишин; д-р геол. наук Ю. І. Федоришин; канд. фіз.-мат. наук, доц. В. В. Фурман; д-р геол.-мін. наук Г. М. Яценко.

Для співробітників наукових, навчальних і виробничих організацій, а також аспірантів і студентів геологічного профілю

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14609-3580 Р від 28.10.2008 р.

Адреса редакційної колегії: Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет. 79005, Львів, вул. Грушевського, 4. тел. (0322) 72-80-56